Ang Paghabol sa Kanya Ang Pinakamagandang Bagay na Nagawa Ko - March 2023

  Ang Paghabol sa Kanya Ang Pinakamagandang Bagay na Nagawa Ko

Kapag naiisip ko ang buhay ko hanggang ngayon, kailangan kong aminin na marami akong nagawang kalokohan. Nakagawa ako ng maraming maling pagpili at gumawa ng ilang kakila-kilabot na desisyon.Sa totoo lang, ginawa ko ang karamihan sa mga desisyon at pagpiling ito dahil sinunod ko ang puso ko. At hindi ko masasabing pinagsisisihan ko ang bawat isa sa kanila, kahit na ang ilan sa kanila ay naging mali para sa akin.

Pero may isang bagay na pinagsisisihan kong ginawa sa buhay ko at konektado ito sa lalaking pinakamamahal ko.

Don’t get me wrong—Hindi ako nagsisisi na minahal ko ang lalaking ito, bagaman marahil ay dapat. Ngunit lagi kong alam na hindi mo makokontrol kung sino ang mahal mo, kahit na ang taong iyon ay hindi karapat-dapat sa iyo.

Hindi ako nagsisisi na minahal ko siya kahit hindi niya ako minahal pabalik; hindi bababa sa, hindi ang paraan na dapat niyang gawin. Dahil sa parehong paraan na hindi ko napigilan ang sarili kong mahalin siya, hindi rin niya napipilitan ang sarili na mahalin ako.Hindi ko pinagsisisihan na ibinigay ko sa kanya ang puso ko kahit na sinaktan niya ako . Iyon ay isang bagay na gusto kong gawin sa oras na iyon at sa isang paraan, ang pagmamahal sa kanya ay ang pinakamagandang bagay na naranasan ko, sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas nito sa akin.

Ang tanging pinagsisisihan ko lang ay ang paghabol sa isang lalaking halatang ayaw na maging akin. Hinahabol ang isang lalaking hindi karapatdapat sa akin at nawawala lahat ng pride at dignidad ko dahil sa kanya.Pinagsisisihan kong binawasan ko ang sarili kong halaga para habulin ang lalaking ito.

Hindi naman sa ayaw ng lalaking ito na may kinalaman sa akin. Hindi, he wanted to have me but on his own terms.

Ngayon alam ko na sa lahat ng oras na ito kami ay magkasama, kami ay nasa isang uri ng halos relasyon .sa totoo lang, Ako ay nasa isang relasyon sa kanya habang siya ay nabubuhay sa buhay ng isang solong lalaki.

Ako ay nakatuon sa kanya, kahit na hindi niya partikular na hiniling sa akin na maging , habang siya ay hindi kailanman handang gawin ang pareho.

Palagi ko siyang inuuna, habang hindi niya naisip na ilagay ako sa tuktok ng kanyang listahan ng priyoridad at palaging itinuturing akong isa sa kanyang mga pagpipilian.Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko, habang ang tanging taong minahal niya ay ang sarili niya.

At ang pinakamasamang bahagi ay alam ko ito sa lahat ng panahon, kahit na ayaw kong tanggapin ito. Ang pinakamasamang bahagi ay sinasadya kong hinabol ang lalaking ito, bagaman sa kaibuturan ko alam kong hindi niya maibibigay sa akin ang nararapat sa akin.Ngunit sa kabila ng lahat, I just wanted this guy to be mine at yun lang ang goal ko sa buhay.

I was ready to do literally anything just to make him commit to me.Sa loob ng maraming taon, ako nagmakaawa para sa kanyang pag-ibig at atensyon. Nakiusap ako na makasama ko siya, kahit anong mangyari.

Ngunit wala sa mga bagay na ginawa ko ang nagtagumpay. Lahat ng pagsisikap ko ay walang kabuluhan at patuloy niya akong tinatanggihan.

At hindi ko maintindihan kung bakit niya ito ginagawa.

Ako ba ang problema? Hindi ba ako naging sapat para sa kanya? Ano bang ginawa kong mali? At ano kaya ang ginawa kong iba?

Nasiraan ba siya ng damdamin? Natakot ba siyang ibigay ng buo ang sarili niya sa akin?

Pero natamaan ako. Ang lalaking ito ay hindi gustong maging akin sa isang simpleng dahilan: hindi niya ako kayang mahalin ng sapat. At wala akong magagawa para baguhin ang katotohanang iyon.

At pinatawad ko siya dahil doon.

Pinatawad ko pa nga siya sa pag-akay sa akin at sa hindi paglayo sa akin ng tuluyan, nang alam niyang iyon ang tanging paraan para maiahon ako sa aking paghihirap. Kung tutuusin, ako naman ang nagpayag na tratuhin niya ako ng ganoon. Ako ang patuloy na humihila sa kanya pabalik sa buhay ko, kahit noong iniwan niya ako.

Pero hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa isang bagay. Sa dami ng gusto ko, Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa paghabol sa taong ayaw maging akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa pagdaan ng ganoong kahihiyan at sa hindi pagtanggap sa katotohanang hindi siya karapat-dapat sa lahat ng pagmamahal at atensyon na ibinibigay ko sa kanya.