mga hack sa buhay

Paano Mo Ginugugol ang Iyong Oras?
Paano Mo Ginugugol ang Iyong Oras?
Kung paano natin ginugugol ang ating oras ay maraming sinasabi tungkol sa kung sino tayo... o, ito ang nasabi. Kaya, dapat nating piliin na gugulin ito nang matalino. Marami lang tayong oras para gawin lahat ng gusto natin...